Arjuna Award

 

ARJUNA AWAARDEES LIST

Dronacharya Award

 

Prof. Sunny Thomas --2001

Shri Sanjay Chakrawarty-2017

PADMASHREE AWARD

 

Shri Jaspal Rana ----2001

Lt. Col. RVS Rathore ----2005

Abhinav Bindra -----2009

Shri Vijay Kumar

Shri Gagan Narang ---2011

Rajiv Ghandhi Khel Ratna Award

 

Abhinav Bindra ---- 2001-02

Anjali Bhagwat -----2002–03

Rajyavardhan Singh Rathore---2004-05

Manavjit Singh Sandhu ---2006-07

Vijay Kumar---2011-12

Gagan Narang---- 2011

Ronjan Sodhi-2013

Jitu Rai--2016